Marineservice.nu

godt håndværk gør deres båd mere attraktiv

SERVICES

Vedligeholdelse

Vedligeholdelse af båden kan være et nødvendigt onde, hvis båden skal beholde sin funktionalitet, værdi og indbygget sikkerhed. Den årlige vedligeholdelses- rutine før søsætning kan i mange tilfælde klares uden de helt store problemer. Men i nogle tilfælde kan det blive uoverkommeligt og man må derfor søge assistance. Her står SMT klar til at tilbyde diverse arbejderopgaver som kan være nødvendig.

Bådreparationer

Når uheldet har været ude kan det i de fleste tilfælde godt betale sig at reparere og udbedre på selv en mindre båd/ jolle.

Survey

En grundig gennemgang før ny-

anskaffelse eller efter skader kan

være en særdeles god ide.

SMT udfærdiger efter gennemgangen

en rapport som belyser diverse problemer

som kan have både sikkerhedsmæssige -

og økonomiske konsekvenser for

nuværende og eventuelt kommende ejer.

Ring til os på +45 5192 8029 og få en snak og måske en aftale om det videre forløb...