Marineservice.nu

godt håndværk gør deres båd mere attraktiv

Vedligeholdelse

Bådreparationer

Motor

Vedligeholdelse af båden kan være et nødvendigt onde, hvis båden skal beholde sin funktionalitet, værdi og indbygget sikkerhed. Den årlige vedligeholdelses- rutine før søsætning kan i mange tilfælde klares uden de helt store problemer. Men i nogle tilfælde kan det blive uoverkommeligt og man må derfor søge assistance. Her står SMT klar til at tilbyde diverse løsninger.

Når uheldet har været ude kan det i de fleste tilfælde godt betale sig at reparere og udbedre på selv en mindre båd/ jolle.

Service og mindre reparationer af indenbordsmotorer Diesel og benzin samt service på mindre påhængsmotorer (100 hk) tilbydes vi bruger som udgangspunkt originale reservedele og bruger kun uoriginale på kundes opfordring

Survey

En grundig gennemgang før ny-

anskaffelse eller efter skader kan

være en særdeles god ide.

SMT udfærdiger efter gennemgangen

en rapport som belyser diverse problemer

som kan have både sikkerhedsmæssige -

og økonomiske konsekvenser for

nuværende og eventuelt kommende ejer.

Ring til os på +45 5192 8029 og få en snak og måske en aftale om det videre forløb...

Bugsering 

I Karrebæksmindebugten (smålandshavet tilbydes bugsering ved f.eks. motorproblemer i op til 42 fods størrelse motor- eller sejlbåd. Situationen vurderes fra gang til gang og er både vind, vejr og strøm afhængigt. Vi kan kontaktes på:

tel +45 51928029

Vi råder over en RIB og kan uden slæb nå langt ud i bugten på under 1 time